Politiek

Wekelijks

Met de verkiezingen voor de deur en een toenemende afstand tussen de politici en de burger, moet de knuppel maar eens in het hoenderhok.
Het lijkt alsof niemand meer interesse heeft in politiek. Maar de Politiek is overal en raakt iedereen.
Als niemand gebruikt maakt van zijn democratische rechten zal de democratie langzaam afglijden in een autocratie. Een alleenheerschappij van een kleine groep bevoorrechten.
Laat in ieder geval eens zien wat u denkt.

Heeft de kiezer nog wel macht?

Doordat er geen harde uitspraken meer worden gedaan door onze politici, schijnen ook de kiezers geen duidelijke mening meer te hebben, of zij laten die in ieder geval niet meer duidelijk horen. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Meningen worden niet meer te vuur en te zwaard verdeidigd, waardoor hun waarde twijfelachtig wordt. Het gedoogbeleid is de politieke arena ingestapt.

Bestuurders maken fouten maar weten zich, door schuldbewuste spijtbetuigingen, steeds weer te verzekeren van hun plek. Het is te gemakkelijk om dit fenomeen op het bord van de politici te schuiven. Wij leven niet meer in een tijd waar je moet kiezen tussen haaks op elkaar staande ideologieën. De welvaart is, voor het merendeel van de bevolking, hoog in ons land en daardoor regeert de gesapigheid en het gemak. De meerderheid concentreert zich op zijn eigen welvaart en laat de rest aan anderen over.
Dat is gevaarlijk, want iedere menselijke samenleving heeft een basis nodig waarop zij blijft functioneren. In onze samenleving is die basis de politiek.

Wat inmiddels binnen ieder bedrijf gebeurd is, zou nu ook moeten gebeuren binnen de politiek. Geen autoritaire hierachieën meer, maar een overleg en uitwisseling tussen de bestuurders en de bestuurden. Geen hokjes geest, maar een open overleg met respect voor afwijkende meningen.

Een verzamelplaats.

Veel politieke partijen hebben Internetsites en discussiegroepen op het Internet. Zij kampen allemaal met hetzelfde probleem. De eigen achterban discusieert met elkaar, maar niet-partijleden zwijgen en lezen alleen maar.
Wat de meubelboulevards hebben bewezen voor de meubelindustrie, namelijk dat een bundeling van krachten meer oplevert dan de som van de enkele bedrijven, proberen wij met Politiek Flevo voor de Nederlandse en Flevolandse politiek. Als alle politieke partijen zich verzamelen op ้้n plaats wordt het voor de kiezer eenvoudiger om zich te ori๋nteren, mee te praten en zich een mening te vormen.
Maar ook voor belangengroeperingen heeft één verzamelplaats deze voordelen. Vakbonden, landbouworganisaties, verenigingen en stichtingen hebben vaak behoefte aan een interactieve dialoog met burgers en politiek. Het opzetten van een eigen Internet-site kost veel geld, maar vooral veel tijd. Tijd om bekend te worden en voldoende bijdragen te krijgen. Het lijkt haast zinloos om een Internetsite of discussiegroep op te zetten voor gelijkgestemden. Door de gelijke belangen zal het bezoekersaantal immers laag blijven. Daardoor zullen er dus ook veel minder mensen reageren.

Zonder de medewerking van meerdere partijen, zal deze site nooit een succes worden.

Meedoen aan Politiek Flevo? Voorwaarden en tarief.

Gebruiksaanwijzing.

De linker menubalk kan niet worden gescrolled. Door menuitems te sluiten, krijgt u ruimte.


© 2001 PSI